Concediul medical - Drepturile si obligatiile asiguratilor in sistemul public de asigurari sociale de sanatate

Concediul medical este un drept acordat prin lege persoanelor care au calitatea de angajat si/sau de asigurat in sistemul national al asigurarilor de sanatate. Concediile medicale sunt de mai multe tipuri, in functie de situatia care a impus solicitarea acestora: concediu medical pentru sarcina, concediu medical pentru risc maternal, concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav, concediu medical cauzat de un accident de munca, concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, concediu medical pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca.

Numarul maxim de zile de concediu medical de care poate beneficia o persoana pe parcursul unui an este de maximum 183, dar exista si anumite boli particulare pentru care concediul poate fi prelungit pentru o perioada de pana la 1 an si 6 luni. Numarul de zile de concediu medical acordat unui angajat permanent sau temporar nu afecteaza numarul de zile de concediu de odihna sau fara plata la care acesta are dreptul legal. Indemnizatia pentru concediul medical nu poate depasi intr-o luna echivalentul a 12 salarii minime brute pe tara, indiferent de cuantumul venitului lunar al unui salariat.

1. Concediul medical – legislatie, conditii si proceduri de acordare

Concediile medicale sunt reglementate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, Legea nr. 399/2006, Ordinul Ministrului Sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017 si Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1.398/729/2021.

Pentru a putea beneficia de concediul medical, un angajat trebuie sa aiba domiciliul in Romania si sa aiba un stagiu minim de cotizare la sistemul de stat al asigurarilor medicale de minimum 6 luni in ultimul an.

Aceleasi drepturi le au si persoanele fizice autorizate pentru desfasurarea unor activitati independente, membrii asociatiilor familiale, managerii sau administratorii de firme care au incheiat un contract de management sau administrare cu firma respectiva, dar si persoanele care au incheiat in nume propriu un contract de asigurari sociale pentru indemnizatii si concedii.

Atunci cand te afli in situatia in care ai nevoie de concediu medical, mai intai trebuie sa iti anunti superiorul ierarhic. Daca situatia ta nu reprezinta o urgenta medicala sau nu este vorba despre o boala infectocontagioasa din grupa A (cazuri in care vei fi tratat cu prioritate), angajatorul va trebui sa iti completeze si transmita o adeverinta care sa ateste calitatea ta de asigurat si trebuie sa contina date despre numarul zilelor de concediu medical de care ai beneficiat in ultimele 12 luni. Ulterior, pe baza adeverintei si dupa stabilirea diagnosticului, medicul iti poate elibera certificatul de concediu medical.

1.1. Medici care pot acorda concediul medical

Concediul medical poate fi acordat de catre medicul de familie, dar si de catre alte categorii de medici, dupa cum urmeaza:

 • medici primari;
 • medici specialisti din policlinici (ambulatorii) sau spitale;
 • medici care au autorizatie de libera practica si au incheiate conventii cu una dintre casele de sanatate de stat.

Medicii de familie pot emite unul sau mai multe certificate de concediu medical cu o durata cuprinsa intre 1 si 14 zile. Certificatul trebuie sa fie completat la aceeasi data la care are loc consultatia si stabilirea diagnosticului.

Prin exceptie de la aceasta regula, exista o serie de certificate de concediu medical care pot fi eliberate si ulterior, pentru una dintre urmatoarele situatii:

 • sarcina;
 • lauzie;
 • o perioada de internare in spital;
 • la scoaterea gipsului de catre medicul chirurg sau ortoped;
 • in cazul in care la data imbolnavirii te-ai aflat intr-o alta tara;
 • in cazul in care ai fost in carantina.

1.2. Reglementari mai recente cu privire la concediile medicale

Din luna august 2021, a intrat in vigoare Ordinul Ministrului Sanatatii şi al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul Ministrului Sanataţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017.

Acesta a adus cateva elemente de noutate in privinta concediilor medicale acordate pentru incapacitate temporara de munca, printre care:

 • certificatele de concediu medical se emit in cel putin doua etape pentru fiecare episod de boala; medicul de familie se va conforma unui plan de urmarire a evolutiei bolii, in cadrul caruia va monitoriza si evalua starea de sanatate a pacientului;
 • in prima etapa, medicul de familie va acorda maximum 4 zile de concediu medical; limita maxima pentru fiecare episod de boala este de 7 zile, dar nu poate insuma mai mult de 28 de zile pe an;
 • medicul specialist din ambulatoriu (policlinica, dispensar) poate acorda in prima etapa 15 zile de concediu medical, limita maxima lunara fiind de 30/31 zile/luna, iar cea anuala de 90 de zile;
 • daca ultima zi de concediu dintr-o etapa cade intr-o zi nelucratoare (sambata, duminica sau sarbatori legale), certificatul medical din etapa a doua poate fi eliberat in ziua lucratoare imediat urmatoare;
 • in cazul in care nu te poti deplasa, poti solicita ca medicul de familie sau specialistul din ambulatoriu sa se deplaseze la domiciliul tau sau sa iti acorde o consultatie la distanta, astfel incat sa iti poata elibera si certificatul;
 • in cazul in care la expirarea primei etape de concediu nu te prezinti la medic pentru evaluare, nu se va mai acorda concediu medical in continuare; acelasi lucru este valabil si in cazul in care starea ta de sanatate a evoluat favorabil si te poti prezenta din nou la serviciu.

Exista si o lista de boli si situatii medicale pentru care nu este necesara intocmirea unui plan de urmarire a bolii:

 • boli cardiovasculare;
 • tuberculoza;
 • SIDA;
 • neoplazii;
 • urgente medico-chirurgicale;
 • boli infecto-contagioase care necesita izolare;
 • boli infecto-contagioase din grupa A;
 • internare in spital;
 • risc maternal;
 • maternitate;
 • ingrijirea copilului bolnav.

Pacientii care au fost internati in spital si au primit de la medicul curant certificatul de concediu medical, dar inca nu sunt in masura sa isi reia activitatea la expirarea acestuia pot solicita medicului de familie o prelungire de maximum 7 zile, fara a fi necesara intocmirea unui plan de urmarire.

Daca inainte de 1 august 2021 concediile si indemnizatiile pentru ingrijirea copilului cu afectiuni grave se puteau acorda doar pana la implinirea varstei de 16 ani ai copilului, dupa aceasta data pot fi acordate si pana la implinirea varstei de 18 ani ai copilului.

Persoanele care se deplaseaza in afara Romaniei si revin ulterior din zone considerate cu risc epidemiologic ridicat au dreptul sa primeasca indemnizatie pentru zilele de concediu de carantina, care pot fi maximum 5.

2. Concedii medicale – tipuri

Certificatele de concediu medical se acorda si se supun unor reguli diferentiate in functie de situatie, iar indemnizatiile care se acorda sunt si ele diferite.

2.1. Concediu medical pentru sarcina si lauzie

Femeile care se pregatesc sa devina mamici au dreptul la concediu medical pentru sarcina si lauzie de maximum 126 de zile, dintre care minimum 42 trebuie sa fie acordate obligatoriu in perioada postnatala. Acest tip de concediu are codul de indemnizatie 08, iar de aceasta indemnizatie pot beneficia si femeile care, din motive care nu le pot fi imputate, si-au pierdut calitatea de asigurat in ultimele 9 luni de dinaintea nasterii. Acest fapt va fi demonstrat pe baza actelor oficiale eliberate de angajator sau reprezentantii acestuia.

2.2. Concediu medical pentru risc maternal

Femeile insarcinate care la locul de munca se confrunta cu situatii sau conditii de lucru care pot afecta sarcina, inclusiv lucrul cu substante toxice, au dreptul la concediu medical de risc maternal pe o perioada de 120 de zile. Pot beneficia de acest concediu integral sau impartit in etape, fie inainte, fie dupa concediul de maternitate. Acest tip de concediu poate fi solicitat atat medicului de familie, cat si medicului specialist in obstetrica-ginecologie care supravegheaza sarcina, cu avizul medicului de medicina muncii. Certificatele medicale astfel acordate au codul de indemnizatie 15 si nu pot depasi o perioada de 30 de zile succesive.

2.3. Concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav

Concediul medical pentru ingrijirea copilului bolnav cu varsta de pana la 7 ani poate fi solicitat atat de catre mama, cat si de catre tatal copilului, daca pentru acestia au fost platite cotizatiile lunare la sistemul public de asigurari pentru cel putin 6 luni in ultimul an.

Anual, pot fi acordate maximum 45 de zile de concediu medical pentru ingrijirea fiecarui copilul bolnav. Acest tip de concediu are codul de indemnizatie 09.

In cazul parintilor de copii care contacteaza boli infecto-contagioase, care suporta interventii chirurgicale, care au neoplazii sau care sunt imobilizati in aparate gipsate, numarul zilelor de concediu poate creste pana la 90 de zile, in urma recomandarii medicului specialist si cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.

Parintii copiilor cu afectiuni grave sau cu handicap pot beneficia de concediul pentru ingrijirea copilului pana cand copilul va implini varsta de 18 ani.

2.4. Concediu medical necesar in urma unui accident de munca

Concediul medical care se acorda in urma unui accident de munca poate fi de maximum 180 de zile pe parcursul unui an. Acest tip de concediu este aplicabil in cazul in care la locul de munca, in timpul programului de serviciu sau in urma exercitarii meseriei a avut loc un accident sau persoana angajata cu contract de munca a capatat o boala profesionala. Codul de indemnizatie pentru aceasta situatie este 03.

2.5.Concediu medical pentru incapacitate temporara de munca sau pentru prevenirea imbolnavirii

In situatia in care este vorba despre accidente sau boli aparute in timpul liber, se poate acorda concediu medical pentru maximum 183 de zile intr-un interval care sa nu depaseasca un an de la data imbolnavirii. Dupa ce au trecut 90 de zile din acest concediu, se poate face prelungire incepand cu ziua 91, la recomandarea medicului specialist si cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.

Exista, insa, si unele boli pentru care perioada poate fi prelungita chiar si pana la 6, 12 sau 18 luni intr-un interval de doi ani, astfel:

 • tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare: maximum 1 an;
 • tuberculoza osteoarticulara si tuberculoza pulmonara operata: maximum 1 an si 6 luni;
 • neoplazii, SIDA, tuberculoza urogenitala, meningeala sau peritoneala: 1 an, cu posibilitatea de prelungire pana la 1 an si 6 luni;
 • alte forme de tuberculoza: 6 luni, cu posibilitate de prelungire pana la 1 an.

Pentru alte boli si afectiuni mai putin grave sau accidente care au avut loc in timpul liber, persoana asigurata poate solicita, in afara de concediul medical, si reducerea programului de lucru in momentul revenirii la serviciu. Astfel, unele persoane pot cere reducerea programului zilnic la un sfert din orele de lucru, pentru maximum 90 de zile.

In cazul in care necesitatea unui concediu medical intervine pe durata concediului de odihna sau a concediului fara plata, acestea vor fi intrerupte, ramanand valabil concediul medical si urmand ca zilele legale de concediu de odihna, respectiv fara plata sa fie reprogramate.

Concediul medical pentru incapacitate incapacitate temporara de munca provocate de accidente care au avut loc in timpul liber sau de aparitia unor boli obisnuite are mai multe coduri de indemnizatie, in functie de situatie: 01, 05, 06, 12, 13, 14.

Indemnizaţia pentru incapacitate temporara de munca se va plati de catre angajator in primele 5 zile de concediu si de catre Fondul Naţional Unic de Asigurari Sociale de Sanatate pentru zilele suplimentare acordate ulterior.

Pentru prevenirea imbolnavirii si recuperarea capacitatii de munca, angajatii pot beneficia si de indemnizatii pentru carantina, indemnizatii pentru reducerea timpului de lucru si tratamente balneare.

3. Concediul medical platit – sumele platite ca indemnizatii

Indemnizatiile acordate pe perioada concediilor medicale pot avea cuantumuri diferite, insa baza de calcul pentru acestea va fi media veniturilor din ultimele 6 luni. Valoarea indemnizatiei lunare nu poate, insa, sa fie mai mare decat cuantumul a 12 salarii minime brute pe tara.

Indemnizatiile stabilite pentru concediile de risc maternal, de maternitate, pentru ingrijirea copilului bolnav si de carantina se suporta integral din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS).

Tot din acest buget se platesc si celelalte tipuri de indemnizatii, dupa primele 5 zile de concediu – perioada in care acestea sunt suportate de catre angajator.

Asadar, salariul va fi substituit pe perioada concediilor medicale cu aceste indemnizatii, dupa cum urmeaza:

 • cod de indemnizatie 01: 75% din venitul brut;
 • cod de indemnizatie 02: 80-100% din venitul brut;
 • cod de indemnizatie 03: 80-100% din venitul brut obtinut;
 • cod de indemnizatie 04: 80-100% din venitul brut;
 • cod de indemnizatie 05: 100% din venitul brut;
 • cod de indemnizatie 06: 100% din venitul brut;
 • cod de indemnizatie 07: 75% din venitul brut;
 • cod de indemnizatie 08: 85% din venitul brut;
 • cod de indemnizatie 09: 85% din venitul brut;
 • cod de indemnizatie 10: mai putin de 25% din venitul brut;
 • cod de indemnizatie 11: mai putin de 25% din venitul brut;
 • cod de indemnizatie 12: 100% din venitul brut;
 • cod de indemnizatie 13: 75% din venitul brut;
 • cod de indemnizatie 14: 100% din venitul brut;
 • cod de indemnizatie 15: 75% din venitul brut obtinut.

In cazul in care este necesara prelungirea concediului medical, vei avea nevoie de urmatoarele documente:

 • bilet de trimitere de la medicul de familie catre medicul specialist;
 • copie dupa certificatul medical primit initial;
 • adeverinta de la serviciu in care sa fie mentionate zilele de concediu medical de care ai beneficiat in ultimele 12 luni.

Iata, asadar, care sunt conditiile legale in care poti primi un certificat pentru concediu medical. Ideal este sa nu ai nevoie de astfel de concedii, dar daca totusi se intampla, este bine sa te informezi dinainte cu privire la drepturile si indatoririle care iti revin.

Sursa foto: Shutterstock.com

Share:
Build your future © 2017 Human Source. Toate drepturile rezervate.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram